[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Контролирующие органы (укр.)

Контролюючими органами є:
- митнi органи - стосовно ввiзного та вивiзного мита, акцизного збору, податку на додану вартiсть, iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi вiдпо-вiдно до законiв справляються при ввезеннi (пересиланнi) товарiв i предметiв на митну територiю України або вивезеннi (пересиланнi) товарiв i предметiв з митної територiї України;
- установи Пенсiйного фонду України - стосовно внескiв до Пенсiйного фонду України;
- установи Фонду соцiального страхування України - стосовно внескiв до Фонду соцiального страхування України;
- податковi органи - стосовно податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).
Контролюючi органи мають право здiйснювати перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi вiднесенi до їх компетенцiї.
iншi державнi органи не мають права проводити перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).
Органами, що здiйснюють заходи з погашення податкового боргу (органи стягнення), є виключно податковi органи.

[an error occurred while processing this directive]