[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Основные законодательные акты (укр.)

Основнi законодавчi акти

Закон України вiд 07.02.91р. № 698-Хii "Про пiдприємництво"
Закон України вiд 04.12.90р. №509-Хii "Про державну податкову службу в Українi"
Закон України вiд 21.12.2000р. №2181-iii "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами"

Формування витрат - Закон України вiд 22.05.97р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств"
ПДВ - Закон України вiд 03.04.97р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть"
Лiцензування - Закон України вiд 01.06.2000р. №1775-iii "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi"
Торговий патент - Закон України вiд 23.03.96р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi"
РРО - Закон України вiд 01.06.2000р. №1776- iii "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг"
Мiсцевi податки, збори - "Декрет КМУ вiд 20.05.93р. № 53-93 "Про мiсцевi податки i збори"
При здiйсненi торгiвлi алкогольними напоями та пивом - Постанова КМУ № 1170 вiд 29.06.99р. "Про затвердження Порядку справляння збору та викорис-тання коштiв на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства"
Плата за землю - Закон України вiд 03.07.92р. № 2535-Хii "Про плату за землю"
Податок з власникiв транспортних засобiв - Закон України вiд 11.12.91 р. N 1963-XII "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв"
Забруднення навколишнього середовища - постанова КМУ вiд 01.03.99р. № 303 "Про затвердження Порядку встановлення
нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору"

[an error occurred while processing this directive]